Atgal

Privatumo politika

UAB „Trucks Market“  (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) šia privatumo politika informuoja, kaip tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie yra gaunami Jums palaikant dalykinius santykius su mumis, lankantis mūsų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, mūsų administruojamuose pastatuose, transporto priemonių aikštelėse ar kitaip kontaktuojant su mumis. 

Duomenų tvarkymo tikslai 

Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant šių tikslų:

  • Dalykinių santykių palaikymas ir sutarčių sudarymas;
  • Informacijos, susijusios su mūsų paslaugomis, prekėmis, transporto priemonėmis ir įmonės veikla, teikimas;
  • Reklaminės informacijos pateikimas⃰, (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie mūųs transporto priemones ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas).
  • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
  • Savo interesų teisme ar kitoje institucijoje gynimas;
  • Įprastų verslo santykių vykdymas;
  • Turto bei žmonių saugumo užtikrinimas ir nusikaltimų prevencija.

Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@trucksmarket.eu arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais: teisės aktų reikalavimų vykdymas; sutarties su jumis vykdymas; teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni; tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis: įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu (duomenų tvarkytojams); bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas; kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams Lietuvoje; kitoms šalims, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume Jūsų informaciją. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs, todėl absoliutus saugumas nėra įmanomas.

Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; tam tikrais atvejais, teisę reikalauti sunaikinti savo duomenis; tam tikrais atvejais, teisę reikalauti, apriboti asmens duomenų tvarkymą; tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą; teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai tai daroma remiantis Jūsų sutikimu arba teisėtu mūsų interesu. Jūs taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Trucks Market“, juridinio asmens kodas: 302251463, adresas: Lentvario g. 14a, Vilnius, tel. +37068720304; el. paštas: info@trucksmarket.eu

Pilnas dokumentas