Atsižvelgdami į tai, kad baterijose ir akumuliatoriuose esančios pavojingos medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, kviečiame visus baterijų ir akumuliatorių vartotojus prisidėti surenkant baterijų ir akumuliatorių atliekas į tam skirtas talpyklas, nes tai labai svarbi misija saugant aplinką ir tausojant gamtinius išteklius.
Pažymime, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas būtina rinkti atskirai ir jų nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.
Todėl primygtinai prašome baterijas ir akumuliatorius šalinti tik tam skirtose baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietose.
Tokiu būdu Jūs, kaip vartotojai, ženkliai prisidėsite įgyvendinant  baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesą.