KOEGEL SNCO 24 MEGA
Year: 2007-7
Axel types: BPW axles
Break types: Drum
Euro4
Price: 5.500 EUR